Επειδή ήταν πολύ σημαντική η παρουσίαση του Δασκαλάκη, ας την σκεφτούμε ξεχωριστά.

Τα στοιχεία μας:
  1. Η συνέντευξη που έδωσε.
  2. Μια επιλεκτική απομαγνητοφώνηση της συνέντευξής του.