Η ομάδα των 6 μαθητών να γράψει εδώ έναν μικρό πρόλογο για την Ερευνητική Έκθεση ολόκληρου του Τμήματος Ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.docx

Ξαναγράφουμε εδώ το κείμενο που προτείνουν οι "Δύο +Ένας" για τον πρόλογο. Αν θέλετε το σχολιάζετε και το τροποποιείτε.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2011 – 2012, του δευτέρου τετραμήνου, ασχοληθήκαμε με το Θέμα «Μαθηματικά και Μαθηματικοί» με υπεύθυνες καθηγήτριες – συντονίστριες του προγράμματος την κ. Περυσινάκη Ειρήνη και την κ. Ρούσσου Βαρβάρα. Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία αποτελείται από έξι ομάδες, από τις οποίες η καθεμία επέλεξε να ασχοληθεί με διαφορετικό θέμα- υποκατηγορία. Εντούτοις, είχαμε οριοθετήσει από την αρχή ως κεντρικό άξονα να μην απομακρυνθούμε από το γενικότερο θεματικό άξονα του προγράμματος.
Τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε και διερευνήσαμε ήταν τα εξής: «Το προφίλ γυναικών μαθηματικών από την αρχαιότητα έως σήμερα», «Σύνδεση άλυτων προβλημάτων μέσα από τη λογοτεχνία», «Το προφίλ των Μαθηματικών μέσω του κινηματογράφου», «Τα Μαθηματικά ως κυρίαρχο στοιχείο της καθημερινής ζωής και την αλληλεπίδραση Μαθηματικών – φιλοσοφίας», «Τα μαθηματικά διαβάζοντας μυθιστορήματα και ανακαλύπτοντας κάποια παράδοξα».
Πρωταρχικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός πως όλες οι ομάδες συνεργάστηκαν αρμονικά και διέπονταν έντονα από την αρχή της συλλογικότητας – ομαδικότητας. Μία άλλη παράμετρος του προγράμματος είναι πως οξύνεται η κριτική ικανότητα, καθώς δεν αρκεί μόνο η παράθεση στοιχείων αλλά και η μετέπειτα κριτική – σχολιασμός των προαναφερθέντων. Επιπρόσθετα, κύριο μέλημα μας ήταν ο διαρκής έλεγχος των στοιχείων με αποτέλεσμα να δηλώνεται έντονα η έννοια της εγκυρότητας των πηγών ή διαφορετικά η αρχή της σωστής πληροφόρησης. Επίσης , αποκομίσαμε πολλά οφέλη με την ενασχόλησή μας αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα.
Συμπερασματικά, συνάγοντας από τα παραπάνω, κρίνουμε, πως αξίζει να τονιστεί το γεγονός του ευγενούς συναγωνισμού που επικράτησε μεταξύ των ομάδων γενικότερα στο πλαίσιο του προγράμματος. Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε πως διάχυτη ήταν η αξία της άμιλλας και αυτό μας επηρέασε σε μεγάλο βαθμό σε πολλούς τομείς. Έτσι, κύρια προϋπόθεση για την καλλιέργεια μιας οικουμενικής – πολύπλευρης προσωπικότητας είναι η προαναφερθείσα απαρχή !!!