Δείτε τις σελίδες "Πρόλογος" και "Επίλογος" και οι ομάδες των 6 μαθητών να τις συμπληρώσουν άμεσα!

Καλωσορίσατε στο mathlogos,

ένα wiki για την διαχείριση της Ερευνητικής Εργασίας "Μαθηματικά και Μαθηματικοί, όπως προβάλλονται στον κινηματογράφο και την λογοτεχνία".

Μετά από την πρώτη δοκιμή, το wiki "κλείδωσε" και η διαχείρισή του γίνεται μονάχα από τα μέλη του...
Για μέλη, προσκλήθηκαν οι μαθητές που συμμετέχουν στην παραπάνω Ερευνητική Εργασία.

Κάθε ομάδα έχει τον δικό της χώρο για συγγραφή κειμένου και συζητήσεις. Εντοπίστε τον ως εξής:
Από το μενού δεξιά, πατήστε το "Projects", οπότε θα εμφανιστεί το πρότζεκτ που δημιουργήσαμε για το μάθημα και οι ονομασίες των ομάδων. Επιλέξτε την δική σας ομάδα!

Σας ευχαριστούμε,
οι καθηγήτριες Ειρήνη Περυσινάκη και Βαρβάρα Ρούσσου
Οι σελίδες του mathlogos:

Συζητήσεις: απαντάμε στα θέματα που υπάρχουν ή δημιουργούμε νέα δικά μας.